Hedera Group

Länken i vården

Vi erbjuder personlig assistans, bemanning och rekrytering inom vård och omsorg.

VårdbemanningPersonlig assistans

Styrelse och revisorer

 

Bertil Haglund – Född 1957 – styrelseordförande

Invald: 19 november 2015

Aktieinnehav: 6 448 204

Beroende i relation till större aktieägare

Beroende i relation till bolaget

Civilekonom. Entreprenör och företagsbyggare. Ägare till Lectica AB, som är ett familjeägt investeringsbolag. VD för NGS Group år 2004 – 2010. Därefter styrelseledamot fram till 2015 och en av huvudägarna i NGS Group fram till 2010. Arbetat inom SEB med bank/finans. Grundare till Tellus Leasing AB, finansbolag som såldes till Peab sfären. Grundare av TjänsteGruppen i Malmö AB, ett personaluthyrningsföretag som såldes till WM-data 1998. Grundare till ett telemarketing-, agentur- och momskonsultföretag under nittiotalet. Ekonomi- och finansdirektör i Busslink 1999.

Övriga styrelseuppdrag: Lectica AB, Stureplanskliniken AB, Luxoro AB, Förvaltnings AB Kronopark, Rent a driver AB, Mentor HB och Olsano AB.

Åsa Linde-Tornée – Född: 1963 – styrelseledamot

Invald: 7 maj 2019

Aktieinnehav: 0

Oberoende i relation till större aktieägare

Oberoende i relation till bolaget

Jurist. Head of Human Resources ForSea AB I Helsingborg. Har varit Interim direktör på Doro AB, Ansvarig för Bring HR-center och förhandlingschef. HR-chef för Bring och Frigoscandia AB. Central förhandlare inom Transportgruppen. Inga övriga styrelseuppdrag.

Stig Engkrantz – Född: 1968 – styrelseledamot

Invald: 7 maj 2019

Aktieinnehav: 9 383

Oberoende i relation till större aktieägare

Oberoende i relation till bolaget

Civilekonom. Tidigare VD och koncernchef för Dedicare AB. Även varit VD för Poolia IT. Har lång erfarenhet av bemanning och främst inom vård. Övriga styrelseuppdrag är Transvoice och Upplands Bro kommunfastigheter AB.

Revisor - Patric Hofréus

Auktoriserad revisor, Grant Thornton