Hedera Group

Länken i vården

Vi erbjuder personlig assistans, bemanning och rekrytering inom vård och omsorg.

VårdbemanningPersonlig assistans

Johan Sandström – VD

Vasagatan 15-17, 111 20 Stockholm

Mobil: +46 73 333 0342

E-post: johan.sandstrom@hederagroup.se

Bertil Haglund – Styrelseordförande

Vasagatan 15-17, 111 20 Stockholm

Mobil: +46 70 722 2644

E-post: bertil.haglund@hederagroup.se