Hedera Group

Länken i vården

Vi erbjuder personlig assistans, bemanning och rekrytering inom vård och omsorg.

VårdbemanningPersonlig assistans

Kalendarium

Hedera Group avger rapporter avseende ekonomisk information vid följande tidpunkt:

2025

 • 11 februari 2025 - Rapport fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2024

2024

 • 15 februari 2024 - Rapport fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2023
 • 9 april - offentliggörande av årsredovisning 2023
 • 8 maj 2024 - Rapport första kvartalet 2024 och årsstämma
 • 15 augusti 2024 - Rapport andra kvartalet 2024
 • 30 oktober 2024 - Rapport tredje kvartalet 2024

2023

 • 17 februari 2023 - Rapport fjärde kvartalet 2022 och bokslutskommuniké 2022
 • 12 april 2023 - Offentliggörande av årsredovisning 2022
 • 11 maj 2023 - Rapport första kvartalet 2023 och årsstämma
 • 24 augusti 2023 - Rapport andra kvartalet 2023
 • 9 november 2023 - Rapport tredje kvartalet 2023

2022

 • 18 februari 2022 - Rapport fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2021
 • 15 april 2022 - Offentliggörande av årsredovisning 2021
 • 13 maj 2022 - Rapport första kvartalet 2022 och årsstämma
 • 26 augusti 2022 - Rapport andra kvartalet 2022
 • 11 november 2022 - Rapport tredje kvartalet 2022

2021

 • 19 februari 2021 – Rapport fjärde kvartalet och Bokslutskommuniké 2020
 • 7 maj 2021 - Rapport första kvartalet 2021 och årsstämma
 • 27 augusti 2021 - Rapport andra kvartalet 2021 och halvårsrapport 2021
 • 5 november 2021 - Rapport tredje kvartalet 2021

2020

 • 21 februari 2020 – Rapport fjärde kvartalet och Bokslutskommuniké 2019
 • 10 april 2020 – Årsredovisning 2019
 • 8 maj 2020 – Rapport första kvartalet 2020 och Årsstämma
 • 28 augusti 2020 – Rapport andra kvartalet och halvårsrapport 2020
 • 4 november 2020 – Rapport tredje kvartalet 2020

2019

 • 22 februari 2019 – Rapport fjärde kvartalet och Bokslutskommuniké 2018
 • 27 augusti 2019 – Rapport andra kvartalet och halvårsrapport 2019
 • 6 november 2019 – Rapport tredje kvartalet

2018

 • Bokslutskommuniké 2017
 • 8 maj 2018 – Rapport första kvartalet
 • 23 aug 2018 – Rapport andra kvartalet
 • 8 november 2018 – Rapport tredje kvartalet

2017

 • 24 februari – Bokslutskommuniké
 • 2 maj – Rapport första kvartalet och årsstämma
 • 24 augusti – Rapport andra kvartalet
 • 7 november – Rapport tredje kvartalet

2016

 • 26 februari – bokslutskommuniké
 • 3 maj – Kvartalsrapport 1 och årsstämma
 • 23 augusti – Kvartalsrapport 2
 • 3 november – Kvartalsrapport 3