Hedera Group

Länken i vården

Vi erbjuder personlig assistans, bemanning och rekrytering inom vård och omsorg.

VårdbemanningPersonlig assistans

Ägare

Aktieägare

Aktieägare
Antal aktier
Andel
Bertil Haglund med bolag
6 448 204
43,3%
Transferator Ventures
1 087 973
7,3%
Dalacompagniet AB / Roberth Klarqvist
929 368
6,2%
Sophie Haglund
372 404
2,5%
Lars Jansåker
301 392
2,0%
Thomas Hedström
297 420
2,0%
Porticus Öresund AB
249 418
1,7%
Rune Löderup med bolag
207 070
1,4%
Bengt Balldin
206 044
1,4%
Christer Ryder
192 661
1,3%
Övriga aktieägare
4 608 913
30,9%
Totalt
14 900 867